Felçli Hastalar İçin Göz Kırpma Esaslı Haberleşme

Felçli Hastalar İçin Göz Kırpma Esaslı Haberleşme

ÖZET

Bu projede istemli göz kırpma hareketi sonucu oluşan EMG sinyalleri ve tasarlanan sanal klavye aracılığıyla kontrol edilebilen ve amiyotro-fiklateral skleroz(ALS) motor nöron hastalarının dış dünya ile kolay iletişimini sağlayabilecek bir sistem sunulmaktadır. Göz kırpma sinya-linin sürekli ve rahat bir biçimde alınabilmesi için elektrotlarla alınacak sinyalin, kas sensörü yardımıyla yükseltilip filtreden geçirilerek mikro-işlemci ile binary kodlara dönüştürüldükten sonra bu kodlara karşılık gelen kelimelerin bluetooth modülü kullanılarak bilgisayar ortamındaki alıcıya kablosuz olarak gönderilmesi hedeflenmiştir. Böylece engelli bireylerin isteklerini daha rahat anlatabilmeleri amaçlanmaktadır. Bi-yomedikal teknolojinin günden güne arttığı ülkemizde bu projeyle katkı sağlamak için en az maliyetli olacak şekilde malzemeler seçilmiştir.

Yürütücü:

Uğur Kadir Meral - ukm.ktu@gmail.com

Danışman:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öztürk

Proje Ekibi:

Uğur Kadir Meral

Merve Yıldız